Zsoltárok 46

1

A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.

2

Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe;

3

ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.)

4

Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait.

5

Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.

6

Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld.

7

A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)

8

Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön.

9

Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el.

10

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.

11

A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)