Zsoltárok 33

1

Vigadjatok az ÚRban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret.

2

Adjatok hálát az ÚRnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki!

3

Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!

4

Mert az ÚR igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik.

5

Szereti az igaz ítéletet, az ÚR szeretetével tele van a föld.

6

Az ÚR igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete.

7

Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait.

8

Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója,

9

mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott.

10

Semmivé teszi az ÚR a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait.

11

De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.

12

Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott.

13

Letekint a mennyből az ÚR, és lát minden embert.

14

Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára.

15

Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket.

16

Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst.

17

Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg.

18

De az ÚR szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak.

19

Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket.

20

Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk.

21

Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk.

22

Maradjon velünk, URam, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!