Zsoltárok 3

1

Dávid zsoltára, abból az időből, amikor fia, Absolon elől menekült. URam, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám!

2

Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! (Szela.)

3

De te, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem.

4

Hangosan kiáltok az ÚRhoz, és ő meghallgat szent hegyén. (Szela.)

5

Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az ÚR támogat engem.

6

Nem félek a sokezernyi néptől, amely körülvett engem.

7

Állj mellém, URam, szabadíts meg, Istenem! Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait!

8

Az ÚRtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden! (Szela.)