Zsoltárok 28

1

Dávidé. Téged hívlak, URam, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán! Mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadókhoz.

2

Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok, kezemet fölemelve szent templomod felé.

3

Ne sorolj a bűnösök és gonosztevők közé, akik békésen beszélnek embertársaikkal, de rossz szándék van a szívükben.

4

Fizess meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint! Kezük munkája szerint fizess meg nekik, torold meg rajtuk, amit elkövettek!

5

Mivel nem figyelnek az ÚR tetteire, sem kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket.

6

Áldott az ÚR, mert meghallgatta esedező hangomat.

7

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát.

8

Az ÚR az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje.

9

Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké!