Zsoltárok 26

1

Dávidé. URam, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül éltem, az ÚRban bíztam ingadozás nélkül!

2

Vizsgálj meg, URam, és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet!

3

Mert hűséged szemem előtt van, igazságod szerint járok-kelek.

4

Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt.

5

Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé.

6

Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, URam,

7

hangos hálaéneket zengve, felsorolva sok csodatettedet.

8

URam, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét.

9

Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt,

10

akiknek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel.

11

Hiszen én feddhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam!

12

Lábam biztos talajon áll, áldom az URat a gyülekezetben.