Zsoltárok 24

1

Dávid zsoltára. Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.

2

Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon.

3

Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén?

4

Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan.

5

Áldást nyer az ilyen az ÚRtól, igazságot a szabadító Istentől.

6

Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik. (Szela.)

7

Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!

8

Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas ÚR, az ÚR, aki hatalmas a harcban.

9

Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!

10

Ki az a dicső király? A Seregek URa, ő a dicső király! (Szela.)