Старият завет
Нов завет
Magyar Biblia 1975
← 23

Zsoltárok 21

25 →
1

Az ÚR elpusztítja, felforgatja a földet, feldúlja felszínét, szétszórja lakóit.

2

Olyan lesz a köznép, mint a pap; a szolga, mint ura; a szolgáló, mint úrnője; az eladó, mint a vásárló; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, és a hitelező, mint az adós.

3

Teljesen elpusztul a föld, teljesen kifosztják. Az ÚR jelentette ki ezt az igét.

4

Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ, elalél a magas ég a földdel együtt.

5

Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget.

6

Ezért átok emészti a földet, megbűnhődnek lakói. Ezért elfogynak a föld lakói, csak kevés ember marad meg.

7

Gyászol a must, búsul a szőlő, és sóhajtoznak mind, akik jókedvűek voltak.

8

Abbamaradt a vidám dobolás, megszűnt a zajos vigadozás, abbamaradt a vidám citeraszó.

9

Nem borozgatnak nótaszó mellett, keserű az ital annak, aki issza.

10

Romba dőlt, puszta a város, zárva van minden ház, nem lehet bemenni.

11

Borért kiáltoznak az utcákon, bealkonyult minden örömnek, száműzve van a földről a vidámság.

12

Pusztán maradt a város, romhalmaz van a kapu helyén.

13

Mert olyasmi történik a földön, a népek között, mint amikor szüret után olajbogyót vernek, vagy szőlőt böngésznek.

14

Azok hangos szóval ujjonganak az ÚR fenségének, kiáltoznak a tenger felől.

15

Világosság támadt, ezért dicsérjétek az URat, az ÚRnak, Izráel Istenének nevét a tenger szigetein!

16

A föld széléről énekszót hallunk: Dicsőség az igaznak! De én ezt mondom: Végem van, végem van, jaj nekem! Csalnak a csalók, csalárdul csalnak a csalók!

17

Rettegés, verem és kelepce fenyeget téged, föld lakója!

18

Mert aki a rettentő hír elől menekül, verembe esik, és aki kijön a veremből, kelepcébe kerül. Megnyílnak a magas ég csatornái, és megrendülnek a föld alapjai.

19

Recseg, ropog a föld, darabokra törik a föld, inogva reng a föld!

20

Ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó! Ránehezedik vétke, és elesik, nem is kel föl többé.

21

Azon a napon megbünteti az ÚR a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön.

22

Egy csomóba gyűjtik őket, mint foglyokat a verembe. Börtönbe zárják, és hosszú idő múlva megbüntetik őket.

23

Elpirul a sápadt hold, szégyenkezik az izzó nap, mert a Seregek URa lesz a király a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt ragyog dicsősége.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914