Zsoltárok 16

1

Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem!

2

Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem.

3

A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem.

4

Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra.

5

URam, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.

6

Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem.

7

Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm.

8

Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.

9

Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.

10

Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.

11

Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.