Zsoltárok 149

1

Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!

2

Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak!

3

Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob és hárfakísérettel!

4

Mert gyönyörködik népében az ÚR, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat.

5

Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön.

6

Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van.

7

Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket.

8

Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket.

9

Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az ÚR minden hívének. Dicsérjétek az URat!