Zsoltárok 148

1

Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban!

2

Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege!

3

Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag!

4

Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben!

5

Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek,

6

mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el.

7

Dicsérjétek az URat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán!

8

Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar,

9

ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok,

10

vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak,

11

ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái,

12

ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt

13

dicsérjétek az ÚR nevét! Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik.

14

Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izráel fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az URat!