Zsoltárok 138

1

Dávidé. Magasztallak, URam, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad énekelek!

2

Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.

3

Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.

4

Téged magasztal, URam, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait.

5

Énekelni fogok az ÚR útjairól, mert nagy az ÚR dicsősége.

6

Bár fenséges az ÚR, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót.

7

Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem.

8

Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait!