Zsoltárok 125

1

Zarándokének. Akik az ÚRban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll.

2

Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az ÚR karolja át most és mindörökké.

3

Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek.

4

Tégy jót, URam, a jókkal, az igaz szívűekkel!

5

A görbe útra térőket pedig juttassa az ÚR a gonosztevők sorsára! Békesség legyen Izráelben!