Zsoltárok 123

1

Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz!

2

Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézünk mi Istenünkre, az ÚRra, míg meg nem könyörül rajtunk.

3

Könyörülj, URam, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal!

4

Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával.