Zsoltárok 121

1

Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?

2

Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.

3

Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.

4

Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!

5

Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.

6

Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.

7

Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.

8

Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.