Bibliaválasztás
Ótestamentum
Újtestamentum
Magyar Biblia 1975

Zsoltárok 113

1

Dicsérjétek az URat! ÚRnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az ÚR nevét!

2

Legyen áldott az ÚR neve most és mindörökké!

3

Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az ÚR nevét!

4

Magasan fölötte van az ÚR minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek.

5

Ki hasonlítható Istenünkhöz, az ÚRhoz, aki a magasban lakik,

6

és a mélybe néz, az égre is, a földre is?

7

Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt.

8

Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé.

9

Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az URat!

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society