Zsoltárok 112

1

Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban.

2

Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz.

3

Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad.

4

Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz.

5

A jó ember könyörületes, és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi.

6

Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz.

7

Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az ÚRban.

8

Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire.

9

Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik.

10

Látja ezt a bűnös, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész.