Zsoltárok 111

1

Dicsérjétek az URat! Hálát adok az ÚRnak teljes szívből! a becsületes emberek körében és közösségében.

2

Nagyok az ÚR tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne.

3

Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad.

4

Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR.

5

Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére.

6

Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát.

7

Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak,

8

rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva.

9

Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve.

10

A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.