Zsoltárok 110

1

Dávid zsoltára. Így szól az ÚR az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem!

2

Hatalmad pálcáját kinyújtja az ÚR a Sionról: Uralkodj ellenségeid között!

3

Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod.

4

Megesküdött az ÚR, nem bánja meg: Pap vagy te örökké, Melkisédek módján.

5

Az Úr van jobbodon: királyokat zúz össze haragja napján.

6

Ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét.

7

A patakból iszik útközben, azért emeli föl a fejét.