Zsoltárok 1

1

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,

2

hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.

3

Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.

4

Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél.

5

Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében.

6

Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.