2 Krónika 15

1

Salamon példabeszédei. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága anyjának.

2

Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól.

3

Nem hagyja az ÚR éhezni az igaz embert, de a bűnösök mohóságát elveti.

4

Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.

5

Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való.

6

Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget.

7

Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz.

8

A bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik.

9

Aki feddhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, az kitudódik róla.

10

Aki kacsingat, fájdalmat okoz, a bolond beszédű pedig elbukik.

11

Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget.

12

A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet.

13

Az értelmes ember ajkán bölcsesség található, de bot való az esztelen hátára.

14

A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája.

15

A gazdagnak a vagyon az erős városa, a nincsteleneknek romlásuk a szegénység.

16

Az igaznak a keresetéből élet lesz, a bűnösnek a jövedelméből vétek.

17

Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást.

18

Gyűlöletet rejteget a hazug ajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba.

19

A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre.

20

Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér.

21

Az igaznak az ajka sokakat vezet, a bolondok pedig meghalnak esztelenségük miatt.

22

Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.

23

Az ostobának a galádságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben.

24

Utoléri a bűnöst az, amitől retteg, az igazak kívánsága pedig teljesül.

25

Ha ráfúj a forgószél a bűnösre, nincs többé, de az igaz örökké tartó alapon áll.

26

Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek, olyan a rest a megbízóinak.

27

Az ÚR félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek.

28

Az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz.

29

Az ÚRnak útja a feddhetetlennek erősség, de a gonosztevőknek romlás.

30

Az igaz soha meg nem inog, de a bűnösök nem maradnak meg a földön.

31

Az igaz ember szája bölcsességet áraszt, az álnok nyelvet azonban kivágják.

32

Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul.