1 Krónika 3

1

Ezek voltak Dávid fiai, akik Hebrónban születtek: Amnón volt az elsőszülött, a jezréeli Ahinóamtól; Dániel a második, a karmeli Abigailtól;

2

Absolon a harmadik, Maaká fia, aki Talmajnak, Gesúr királyának a leánya volt; Adónijjá a negyedik, Haggít fia;

3

Sefatjá az ötödik, Abitáltól; Jitreám a hatodik, Eglá nevű feleségétől.

4

Hatan születtek Hebrónban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott. Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodott.

5

Jeruzsálemben ez a négy született Batsúától, Ammiél leányától: Simá, Sóbáb, Nátán és Salamon.

6

Rajtuk kívül ez a kilenc: Jibhár, Elisámá és Elifelet,

7

Nógah, Nefeg és Jáfia,

8

továbbá Elisámá, Eljádá és Elifelet.

9

Ezek mind Dávid fiai voltak, másodrangú feleségeinek a fiain és a nővérükön, Támáron kívül.

10

Salamon fia volt Roboám, ennek a fia Abijjá, ennek a fia Ászá, ennek a fia Jósáfát;

11

ennek a fia Jórám, ennek a fia Ahazjá, ennek a fia Jóás,

12

ennek a fia Amacjá, ennek a fia Azarjá, ennek a fia Jótám;

13

ennek a fia Áház, ennek a fia Ezékiás, ennek a fia Manassé,

14

ennek a fia Ámón, ennek a fia Jósiás.

15

Jósiás fiai ezek voltak: Jóhanán volt az elsőszülött, Jójákim a második, Cidkijjá a harmadik, Sallúm a negyedik.

16

Jójákim fia volt Jekonjá és Cidkijjá.

17

Jekonjá fia volt Asszír, ennek a fia Sealtiél,

18

és Malkirám, Pedájá, Senaccar, Jekamjá, Hósámá és Nedabjá.

19

Pedájá fia volt Zerubbábel és Simei. Zerubbábel fiai voltak Mesullám és Hananjá, és a nővérük volt Selómít.

20

Rajtuk kívül ez az öt: Hasubá, Óhel, Berekjá, Haszadjá és Júsab-Heszed.

21

Hananjá fia volt Pelatjá és Jesajá, az ő fia volt Refájá, Arnán, Óbadjá és Sekanjá is.

22

Sekanjá utódai hatan voltak: Semajá és Semajá fiai: Hattús, Jigál, Báríah, Nearjá és Sáfát.

23

Nearjának három fia volt: Eljóénaj, Ezékiás és Azrikám.

24

Eljóénajnak hét fia volt: Hódavjáhú, Eljásíb, Pelájá, Akkúb, Jóhánán, Delájá és Anáni.