1 Mózes 7

1

Akkor ezt mondta az ÚR Nóénak: Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben.

2

Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt.

3

Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön.

4

Mert hét nap múlva negyven nap és negyven éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam.

5

Nóé meg is tett mindent úgy, ahogyan az ÚR megparancsolta neki.

6

Nóé hatszáz éves volt, amikor özönvíz lett a földön.

7

Bement tehát Nóé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz elől.

8

A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászók közül

9

kettő-kettő ment be Nóéhoz a bárkába: hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Nóénak.

10

A hetedik napon özönvíz lett a földön.

11

Nóé életének hatszázadik évében, a második hónap tizenhetedikén, fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái.

12

Negyven nap és negyven éjjel esett az eső a földre.

13

Még azon a napon bement Nóé és Nóé fiai, Sém, Hám és Jáfet, Nóé felesége és fiainak három felesége a bárkába,

14

és velük együtt mindenfajta élőlény, mindenféle állat és mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik-mászik a földön, mindenfajta repdeső állat, madarak és szárnyasok.

15

Kettő-kettő ment be Nóéhoz a bárkába mindenféle élőlényből.

16

Hím és nőstény ment be minden élőből; bementek, ahogyan Isten parancsolta. Az ÚR pedig bezárta Nóé után az ajtót.

17

Amikor már negyven napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy elbírta a bárkát, és az fölemelkedett a földről.

18

A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott.

19

A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is az ég alatt.

20

Sőt tizenöt könyöknyit áradt a víz azután, hogy elborította a hegyeket.

21

Elpusztult minden test, amely a földön mozgott: madár, állat és vad, a földön nyüzsgő minden féreg és minden ember.

22

Minden meghalt, aminek az orrában élet lehelete volt, ami a szárazföldön élt.

23

Eltörölt Isten minden élőt, amely a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Nóé maradt meg és azok, akik vele voltak a bárkában.

24

A víz százötven napig áradt a földön.