1 Mózes 15

1

Ezek után az események után így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne félj Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges.

2

De Abrám ezt mondta: Ó, Uram, URam! Mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli.

3

Nem adtál nekem utódot - mondta Abrám -, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm.

4

Ekkor így szólt hozzá az ÚR: Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni.

5

Azután kivezette az ÚR, és azt mondta: Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Azt mondta neki: Ennyi utódod lesz!

6

Abrám hitt az ÚRnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.

7

Azután ezt mondta neki: Én az ÚR vagyok, aki kihoztalak Úr-Kaszdimból, és neked adom ezt a földet örökségül.

8

Abrám ezt mondta: Ó, Uram, URam! Miből tudom meg, hogy én öröklöm azt?

9

Ezt mondta neki: Hozz nekem egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét és egy hároméves kost, egy gerlicét és egy galambot.

10

Elhozta neki mindezeket, azután kettéhasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el; de a madarakat nem hasította ketté.

11

Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elhessegette őket.

12

Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Abrám, és rémítő nagy sötétség borult rá.

13

Ekkor az ÚR azt mondta Abrámnak: Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék: rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket négyszáz évig.

14

De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki.

15

Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el.

16

Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be.

17

Amikor lement a nap, és koromsötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át ezek között a húsdarabok között.

18

Ezen a napon kötött az ÚR szövetséget Abrámmal, és azt mondta: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig,

19

a kénieket, kenizzieket és kadmóniakat,

20

a hettitákat, perizzieket és refáiakat,

21

az emóriakat és kánaániakat, a girgásiakat és jebúsziakat.