← 5 7 →

Matthew 6

1

Yak rot tiit, duoki luɔiduon piɛth e looi e kɔe niim, ke bik tiŋ; na luɔiki wakle, ke we cin niim ariopdun tede Wuoorduon nu paandhial.

2

Yen ka, te miɔɔe yin kɔe e dhueeŋdu, ke yi du kaaŋ tɔ koth e yinɔm tueŋ. cit man e luɔi de kɔe deyiie aguk, e luek ke Nhialic yiic ku ciɛɛr yiic, ke ke bi leec e kɔc. Wek yɔɔk eyic, yan, Acik ariopden guɔ yok.

3

Ku yin, te miɔɔc yin kɔc e dhueeŋdu, du ciin camdu e tɔ ŋic keduon e looi e ciin cuenydu;

4

ago dhueeŋduon ee yin kɔc miɔɔc ago ya ke ci moony; na miak, ke Wuoordun, raan e ke ci moony tiŋ, ka bi yin cuoot e e kɔc niim.

5

Ku ten ee yin lɔŋ, yin cii bi ciet kɔc deyiic aguk; anhiaarki kɔɔc kɛɛc kek e luek ke Nhialic yiic ku aguuk ke ciɛɛr, te ye kek lɔŋ, ke ke bi tiŋ e kɔc. Wek yɔɔk eyic, yan, Acik ariopden guɔ yok.

6

Ku yin, te lɛŋ yin, ke yi lɔ ɣonduon ee yin lɔŋ thin, ku te ci yin ɣot thiook, ke yi laŋ Wuoorduon raan nu te ci thiaan; na miak, ke Wuoordun raan e ke ci thiaan tiŋ, ka bi yi cuoot e kɔc niim.

7

Ku te laŋ wek, duoki wel e nyɔɔkic ne ɣɔric, cit man e juoor kuc Nhialic; ayek lueel e kepiɔth, an, bi keden aa piŋ ne baŋ de jam juec luelki.

8

Yen duo wek rot e tɔ cit keek; Wuoordun aŋic ke dak week te ŋuɔɔt wek ke we ken en lip.

9

Yen aa wek lɔŋ wakle: Waada nu paannhial, Tɔ rinku rieuwe.

10

Tɔ ciɛɛŋdu bɔ, Tɔ kede piɔndu ee looi e piny nɔm, Acit man e ye looi paannhial.

11

Miɔc wook ekoole ne kecam kɔɔrku;

12

Ku ye wook pal kany cath e wook, Acit man pɛl wok kɔc cath e kanykuɔ.

13

Ku du wook e lɛɛr e themic, Ye wo luok ne kerac; Ciɛɛŋ ee kedu, riɛl ee kedu, Dhueeŋ ee kedu, aɣet athɛɛr. Amen.

14

Ku na yak kɔc pal ka cik wooc, ke Wuoorduon nu paannhial abi week aa pɔl aya.

15

Ku te ca wek kɔc e pal ka cik wooc, ayi Wuoordun aya acii we bi aa pal ka cak wooc.

16

Ku cook daŋ, te ya wek cam rɛɛc, duoki wenyin e kuaany cit man e kɔc deyiic aguk; ayek kenyin tɔ rac, e luɔi bi kek aa tic e kɔc niim nɔn ee kek kɔc reec cam. Wek yɔɔk eyic, yan, Acik ariopden guɔ yok.

17

Ku yin, te ee yin cam rɛɛc, ke yi tɔc yinɔm e miok, ku piny yinyin;

18

ke yin cii bi aa tic e kɔc niim nɔn ee yin raan reec cam, yin bi tic e Wuoordun nɔm tei Wuoorduon nu te ci thiaan; ke Wuoordun raan e ke ci thiaan tiŋ, abi yin cuoot e kɔc niim.

19

Duoki rot e kuɛt weukun e piny nɔm, te ye kɔm keek riɔɔk ku yek keth, ku te ye cuɛɛr ɣot pil kɔu ku kuelki.

20

Yak rot kuɛt weukun paannhial, te cin kɔm bi ke riɔɔk ku ciki ye keth, ku te cin cuɛɛr bi ɣot pii kɔu ku kuelki;

21

te nu weukun, yen abi piɔndun nu thin aya.

22

Many e guop riaau yen aye nyin; ku na piɛth nyindu, ke yin ɣer guop ebɛn.

23

Ku na rac nyindu, ke yin col guop ecut. Ku na teɣeer nu e yiguop, te cool en, ke cuɔl e yinguope bi ciet ŋo?

24

Acin raan dueer rot tɔ ye lim de bany kaarou; ka bi tok maan, ku dhiɛɛr tok; ku abi tok dɔm, ku tɔ tok cin naamde. Wek cii rot dueer tɔ ye liim ke Nhialic ku liim ke weu ayadaŋ.

25

Yen a yɔɔk ɛn week, an, Duoki e diɛɛr e weikun ne ke bak aa cam, ku ne ke bak aa dek; ku duoki e diɛɛr e wegup, ne ke bak aa cieŋ. Wei ciki piɛth awarki kecam, ku raan guop cii piɛth awar lupɔ?

26

Wɔiki diɛt nhial; aciki e com, ku aciki e tem, ku aciki rap e kuot e adhɛn yiic; ku Wuoorduon nu paannhial yen aye keek tɔ cam. Ku week, caki ŋuan e keek aret?

27

Ku eeŋa e weyiic, raan dueer bɛɛrde ŋuak e kaam tok, ne diɛɛr ee yen diɛɛr?

28

Ku eeŋo diɛɛr wek e kede lupɔ? Wɔiki agurbiok nu roor, cil ciil kek; acin luɔi loiki, ku acin alɛɛth wiki;

29

ku wek yɔɔk, yan, Acakaa Tholomon keke dhueeŋde ebɛn aken ro piɔth cit man e tok e kake yiic.

30

Ku na ye Nhialic wɛɛl roor piɔth ale, wɛɛl nu ekoole, ku miak ke cuɛte mɛɛc, cii we bi piɔth e pioth war piothden aret, wek kɔc dɛk e gam?

31

Yen duo wek e diɛɛr, yan, Buk ŋo cam? ku, yan, Buk ŋo dek? ku, yan, Buk ŋo cieŋ?

32

Kake kedhie aye Juoor ke kɔɔr; ku aŋic Wuoorduon nu paannhial nɔn kaar wek kake kedhie.

33

Kanki ciɛɛŋ de Nhialic aa kɔɔr, keke piath e yenpiɔu; ku kake kedhie abike ya juak nyin tede week.

34

Yen duo wek e diɛɛr ne kede miak; miak ahi diɛɛr e ka ke yenguop. Kool tok abi kuɛth e jam rɛɛcde yetok.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009