בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

התגלות 8

1

וכפתחו החותם השביעי ותהי דממה בשמים כחצי שעה:

2

וארא את שבעת המלאכים אשר עמדו לפני האלהים וינתנו להם שבעה שופרות:

3

ויבא מלאך אחר ויגש אל המזבח ומחתת זהב בידו ותנתן לו קטרת הרבה לתתה עם תפלות כל הקדשים על מזבח הזהב אשר לפני הכסא:

4

ויעל עשן הקטרת עם תפלות הקדשים מיד המלאך לפני אלהים:

5

ויקח המלאך את המחתה וימלאה אש מעל המזבח וישלך על הארץ ויהי קולות ורעמים וברקים ורעש:

6

ושבעה המלאכים ההם אשר בידם שבעת השופרות התעתדו לתקע:

7

והמלאך הראשון תקע בשופר ויהי ברד ואש בלולים בדם ותשלך ארצה ותשרף שלישית העץ וכל ירק עשב נשרף:

8

והמלאך השני תקע בשופר והנה כדמות הר גדול בער באש השלך אל תוך הים ותהי שלישית הים לדם:

9

ותמת שלישית כל נפש חיה אשר בים ושלישית האניות נשחתה:

10

והמלאך השלישי תקע בשופר ויפל מן השמים כוכב גדול בער כלפיד ויפל על שלישית הנהרות ועל מעינות המים:

11

ושם הכוכב נקרא לענה ותהי שלישית המים ללענה ורבים מבני אדם מתו מן המים כי מרים היו:

12

והמלאך הרביעי תקע בשופר ותכה שלישית השמש ושלישית הירח ושלישית הכוכבים למען תחשך שלישיתם והיום לא יאיר שלישיתו וכן גם הלילה:

13

וארא ואשמע מלאך אחד מעופף במרום הרקיע הקורא בקול גדול אוי אוי אוי לישבי הארץ משאר קלות שופר שלשת המלאכים העתידים לתקע:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977