בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

התגלות 22

1

ויראני נחל של מים חיים זך מבהיק כעין הקרח יצא מכסא האלהים והשה:

2

ובתוך רחוב העיר ואל שפת הנחל מזה ומזה עץ חיים עשה פרי שנים עשר כי מדי חדש בחדשו יתן את פריו ועלה העץ לתרופת הגוים:

3

וכל חרם לא יהיה עוד וכסא האלהים והשה יהיה בה ועבדיו ישרתהו:

4

והמה יראו את פניו ושמו על מצחותם:

5

ולילה לא יהיה עוד ולא יצטרכו עוד לאור נר ולאור שמש כי יהוה אלהים הוא יאיר להם וימלכו עד עולמי עולמים:

6

ויאמר אלי הדברים האלה אמתים ונאמנים הם ויהוה אלהי הנביאים הקדשים שלח את מלאכו להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה:

7

הנני בא מהר אשרי השמר את דברי נבואת הספר הזה:

8

ואני יוחנן הוא הראה אלה ושמעם ויהי כשמעי וכראותי ואפל לפני רגלי המלאך אשר הראני את אלה להשתחות לו:

9

ויאמר אלי ראה אל תעשה זאת כי עבד כמוך אנכי וחבר לך ולאחיך הנביאים ולשמרים את דברי הספר הזה לאלהים השתחוה:

10

ויאמר אלי אל תחתם את דברי נבואת הספר הזה כי קרוב המועד:

11

החומס יוסיף לחמס והטמא יוסיף להטמא והצדיק יוסיף להצדק והקדוש יוסיף להתקדש:

12

והנני בא מהר ושכרי אתי לשלם לכל איש כמעשהו:

13

אני האלף והתו הראש והסוף הראשון והאחרון:

14

אשרי העשים את מצותיו למען תהיה ממשלתם בעץ החיים ובאו העירה דרך השערים:

15

ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו:

16

אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהלות אנכי שרש דוד ותולדתו כוכב נגה השחר:

17

והרוח והכלה אמרים בא והשמע יאמר בא והצמא יבוא והחפץ יקח מים חיים חנם:

18

מעיד אני בכל השמע דברי נבואת הספר הזה אם יוסיף איש עליהם יוסיף עליו האלהים את המכות הכתובות בספר הזה:

19

ואם יגרע איש מדברי ספר הנבואה הזאת יגרע האלהים את לחקו מעץ החיים ומעיר הקדש הכתובים בספר הזה:

20

המעיד את אלה אמר אמנם כן אני בא מהר אמן באה נא האדון ישוע:

21

חסד אדנינו ישוע המשיח עם כלכם כל הקדושים אמן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977