בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

התגלות 16

1

ואשמע קול גדול מן ההיכל האמר אל שבעת המלאכים לכו ושפכו את קערת חמת האלהים ארצה:

2

וילך הראשון וישפך את קערתו על הארץ ויהי שהין רע ומכאיב באנשים אשר עליהם תו החיה ובמשתחוים לצלמה:

3

וישפך השני את קערתו על הים ויהי לדם כדם חלל ותמת כל נפש חיה אשר בים:

4

וישפך השלישי את קערתו בנהרות ובמעינות המים ויהיו לדם:

5

ואשמע את מלאך המים אמר צדיק אתה ההוה והיה והקדוש כי כן שפטת:

6

כי דם קדשים ונביאים שפכו ודם השקיתם כי גמול ידם הוא:

7

ואשמע את המזבח אמר אמנם כן יהוה אלהים צבאות אמת וצדק משפטיך:

8

וישפך המלאך הרביעי את קערתו על השמש וינתן לו לצרב את בני אדם באש:

9

ויצרבו בני אדם בחם גדול ויגדפו את שם אלהים אשר לו הממשלה על המכות האלה ולא שבו לתת לו הכבוד:

10

וישפך החמישי את קערתו על כסא החיה ותחשך מלכותה וינשכו מכאב לב את לשונם:

11

ויגדפו את אלהי השמים ממכאבם ושחינם ולא שבו ממעשיהם:

12

וישפך הששי את קערתו על הנהר הגדול נהר פרת ויחרבו מימיו למען תישר מסלה למלכים אשר ממזרח שמש:

13

וארא והנה מפי התנין ומפי החיה ומפי נביא השקר יצאות שלש רוחות טמאות דומת לצפרדעים:

14

כי רוחות השדים הנה עשות אותות ויצאות אל מלכי ארץ ותבל כלה לאספם למלחמה היום ההוא הגדול יום אלהי הצבאות:

15

הנני בא כגנב אשרי השקד ושמר את בגדיו למען לא ילך ערם וראו את ערותו:

16

ויאסף אתם אל המקום הנקרא בעברית הר מגדון:

17

וישפך המלאך השביעי את קערתו על האור ויצא קול גדול מהיכל השמים מן הכסא ויאמר היה נהיתה:

18

ויהיו קלות ורעמים וברקים ויהי רעש גדול אשר לא היה כמהו למן היות אדם על הארץ רעש כזה גדול עד מאד:

19

והעיר הגדולה נחלקה לשלשה חלקים ותפלנה ערי הגוים ותזכר בבל הגדולה לפני אלהים לתת לה כוס יין חמת אפו:

20

וינס כל אי וההרים לא נמצאו:

21

וברד כבד כככר ירד מן השמים על בני האדם ויגדפו בני האדם את האלהים על אדות מכת הברד כי כבדה מכתו מאד:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977