התגלות 1

1

חזון ישוע המשיח אשר נתן לו האלהים להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה והוא הודיע בשלחו ביד מלאכו לעבדו יוחנן:

2

אשר העיד דבר האלהים ועדות ישוע המשיח ואת כל אשר ראה:

3

אשרי הקורא ואשרי השמעים את דברי הנבואה ושמרים את אשר כתוב בה כי קרובה העת:

4

יוחנן אל שבע הקהלות אשר באסיא חסד לכם ושלום מאת ההוה והיה ויבוא ומן שבעת הרוחות אשר לפני כסאו:

5

ומאת ישוע המשיח העד הנאמן ובכור מן המתים ועליון למלכי ארץ לו אשר אהב אתנו ובדמו גאלנו מחטאתינו:

6

ויעש אתנו למלכים וכהנים לאלהים אביו הכבוד והעז לעולמי עולמים אמן:

7

הנה הוא בא עם העננים וראתה אתו כל עין גם אלה אשר דקרהו וספדו עליו כל משפחות הארץ כן יהיה אמן:

8

אני האלף ואני התו ראש וסוף נאם יהוה אלהים ההוה והיה ויבוא אלהי צבאות:

9

אני יוחנן אחיכם וגם חבר לכם בלחץ ובמלכות ובסבלנות למען ישוע המשיח הייתי באי אשר שמו פטמוס בעבור דבר האלהים ובעבור עדות ישוע המשיח:

10

ואהי ברוח ביום האדון ואשמע אחרי קול גדול כקול שופר:

11

ויאמר אני האלף ואני התו הראשון והאחרון ואת אשר אתה ראה כתב אל ספר ושלחהו אל הקהלות אשר באסיא לאפסוס ולזמירנא ולפרגמוס ולתיאטירא ולסרדיס ולפילדפיא וללודקיא:

12

ואפן לראות את הקול המדבר אלי ויהי בפנותי וארא שבע מנרות זהב:

13

ובתוך שבע המנרות דמות בן אדם לבוש מעיל וחגור אזור זהב על לבו:

14

וראשו ושערו לבנים כצמר צחר כשלג ועיניו כלבת אש:

15

ומרגלתיו כעין נחשת קלל כצרופות בכור וקולו כקול מים רבים:

16

ויהי לו ביד ימינו שבעה כוכבים ומפיו יוצאת חרב פיפיות חדה ופניו כשמש המאיר בגבורתו:

17

וכראתי אותו ואפל לרגליו כמת וישת עלי יד ימינו ויאמר אל תירא אני הראשון והאחרון והחי:

18

ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים אמן ובידי מפתחות שאול ומות:

19

ועתה כתב את אשר ראית ואשר נעשה עתה ואשר עתיד להיות אחרי כן:

20

את סוד שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני ואת שבע מנרות הזהב שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהלות ושבע המנרות אשר ראית שבע קהלות הנה: