בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

ב' יוחנן 1

1

הזקן אל הגבירה הבחירה ואל בניה אשר אני אהב אתם באמת ולא אני לבדי כי אם גם כל ידעי האמת:

2

למען האמת העמדת בקרבנו וגם תהיה עמנו לעולם:

3

יהי עמכם חסד ורחמים ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח בן האב באמת ובאהבה:

4

שמחתי למאד כי מצאתי מבניך מתהלכים באמת כמצוה אשר קבלנו מאת האב:

5

ועתה מבקש אני ממך הגבירה ולא ככתב אליך מצוה חדשה כי אם את אשר היתה לנו מראש לאהבה איש את רעהו:

6

וזאת היא האהבה אשר נתהלך במצותיו זאת היא המצוה אשר שמעתם מראש להתהלך בה:

7

כי מתעים רבים באו לעולם אשר אינם מודים בישוע המשיח כי בא בבשר זה הוא המתעה וצר המשיח:

8

השמרו לכם פן תאבד ממנו פעלתנו כי אם נקח משכרתנו שלמה:

9

כל העבר על תורת המשיח ואיננו עמד בה אין לו אלהים והעמד בתורת המשיח יש לו גם האב גם הבן:

10

כל הבא אליכם ולא יביא את התורה הזאת לא תאספו אתו הביתה ולא תשאלו לו לשלום:

11

כי השאל בשלומו הוא משתתף במעשיו הרעים:

12

הרבה לי לכתב אליכם ולא חפצתי בניר ובדיו כי אקוה לבוא אליכם ולדבר פה אל פה למען תהיה שמחתנו שלמה:

13

בני אחותך הבחירה שאלים לשלומך אמן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977