בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

א' יוחנן 3

1

ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע:

2

אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא:

3

וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא:

4

כל העשה חטא גם פשע בתורה הוא והחטא הוא פשע בתורה:

5

וידעתם כי הוא נגלה לשאת את חטאינו ובו אין חטא:

6

כל העמד בו לא יחטא כל החוטא לא ראהו גם לא ידעו:

7

בני אל יתעה אתכם איש העשה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק:

8

והעשה חטא מן השטן הוא כי השטן חטא מראש לזאת נגלה בן האלהים להפר את פעלות השטן:

9

כל הנולד מאלהים לא יחטא כי זרעו בו יקום ולא יוכל לחטא כי מאלהים נולד:

10

ונודעו בזאת בני האלהים ובני השטן כל איש אשר לא יעשה צדקה איננו מאלהים וכן כל אשר לא יאהב את אחיו:

11

כי זאת היא השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו:

12

לא כקין אשר היה מן הרע והרג את אחיו ומדוע הרגו יען כי מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי צדק:

13

אל תתמהו אחי אם ישנא אתכם העולם:

14

אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות:

15

כל השנא את אחיו רצח נפש הוא וידעתם כי כל רצח נפש לא יתקימו בו חיי עולמים:

16

בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו:

17

ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים:

18

בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת:

19

ובזאת נדעה כי מן האמת אנחנו ולפניו נשקיט את לבותינו:

20

כי אם לבבנו ירשיע אתנו האלהים נשגב הוא מלבבנו וידע את כל:

21

אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים:

22

וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו:

23

וזאת היא מצותו להאמין בשם בנו ישוע המשיח ולאהבה איש את רעהו כאשר צונו:

24

והשמר את מצותיו יקום בו והוא בו ובזאת נדע כי הוא שכן בנו ברוח אשר נתן לנו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977