יהושע 16

1

ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית אל:

2

ויצא מבית אל לוזה ועבר אל גבול הארכי עטרות:

3

וירד ימה אל גבול היפלטי עד גבול בית חורן תחתון ועד גזר והיו תצאתו ימה:

4

וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים:

5

ויהי גבול בני אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד בית חורן עליון:

6

ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה:

7

וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן:

8

מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מטה בני אפרים למשפחתם:

9

והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה כל הערים וחצריהן:

10

ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה ויהי למס עבד: