בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

יהושע 12

1

ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה:

2

סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון:

3

והערבה עד ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה:

4

וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי:

5

ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון:

6

משה עבד יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה:

7

ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם:

8

בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי:

9

מלך יריחו אחד מלך העי אשר מצד בית אל אחד:

10

מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד:

11

מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד:

12

מלך עגלון אחד מלך גזר אחד:

13

מלך דבר אחד מלך גדר אחד:

14

מלך חרמה אחד מלך ערד אחד:

15

מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד:

16

מלך מקדה אחד מלך בית אל אחד:

17

מלך תפוח אחד מלך חפר אחד:

18

מלך אפק אחד מלך לשרון אחד:

19

מלך מדון אחד מלך חצור אחד:

20

מלך שמרון מראון אחד מלך אכשף אחד:

21

מלך תענך אחד מלך מגדו אחד:

22

מלך קדש אחד מלך יקנעם לכרמל אחד:

23

מלך דור לנפת דור אחד מלך גוים לגלגל אחד:

24

מלך תרצה אחד כל מלכים שלשים ואחד:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977