יעקב 3

1

אחי אל יהיו רבים מכם למורים באשר ידעתם כי בזאת נכביד עלינו את הדין:

2

כי כלנו מרבים להכשל ואשר לא יכשל בדבור הוא איש תמים וביכלתו לשום רסן גם לכל גופו:

3

הנה בפי הסוסים נשים את הרסן למען אשר ישמעו לנו ונהגנו בו את כל גויתם:

4

והנה האניות אף כי גדלות הנה ורוחות קשות יהדפום ינהג אתן משוט קטן אל כל אשר יחפץ החבל כן גם הלשון אבר קטן היא וגדלות תדבר:

5

ראה מה גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם הלשון אש היא עולם מלא עולה:

6

כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם:

7

כי מין כל בהמה ועוף ורמש וחיות הים יכבש ונכבשים הם על ידי מין האדם:

8

אבל הלשון אין אדם יכל לכבשה אין מעצור לרעה הזאת וסם המות מלאה:

9

בה נברך את האלהים אבינו ובה נקלל את האנשים העשוים בצלם אלהים:

10

מפה אחד יצאת ברכה וקללה וכן לא יעשה אחי:

11

היביע המעין מתוקים ומרים ממוצא אחד:

12

אחי היוכל עץ התאנה להוציא זיתים או התוכל הגפן להוציא תאנים כן גם מעין אחד לא יוכל נבע מים מלוחים ומתוקים:

13

מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה:

14

ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת:

15

אין זאת החכמה הירדת ממעל כי אם חכמת אדמה היא וחכמת היצר והשדים:

16

כי במקום קנאה ומריבה שם מהומה וכל מעשה רע:

17

אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה:

18

ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום: