יעקב 2

1

אחי אל יהי משא פנים באמונתכם בישוע המשיח אדנינו אדון הכבוד:

2

כי אם יבוא איש לבית כנסתכם וטבעת זהב על ידיו והוא לבוש לבשי מכלול וגם איש עני יבא שמה ובגדו מטנף:

3

ופניתם אל הלבוש לבשי מכלול ואמרתם לו שב לך הנה בטוב ולעני תאמרו עמד שם או שב פה מתחת להדם רגלי:

4

הלא בזאת נחלק לבכם והנכם שפטים בעלי מחשבות רעות:

5

שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו:

6

ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין:

7

הלא הם המגדפים את השם הטוב הנקרא עליכם:

8

הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות:

9

אולם אם תשאו פנים תחטאו במעשיכם והתורה תוכיחכם כעברים אותה:

10

כי איש אשר יקים את כל התורה ונכשל בדבר אחד הוא אשם אשם בכלם:

11

כי האמר לא תנאף גם הוא אמר לא תרצח ואם אינך נאף ואתה רוצח היה נהיית לעבר התורה:

12

כן דברו וכן עשו כאנשים העתידים להשפט על פי תורת החרות:

13

כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין:

14

אחי מה יועיל לאיש אם יאמר כי יש לו אמונה ומעשים אין בו התוכל האמונה להושיעו:

15

אח או אחות אם יהיו בעירם ובחסר לחם יומם:

16

ואיש מכם יאמר אליהם לכו לשלום והתחממו ושבעו ולא תתנו להם די מחסור גופם מה תועיל זאת:

17

ככה גם האמונה אם אין בה מעשים מתה היא בעצמה:

18

אך יאמר איש אתה יש לך אמונה ואני יש לי מעשים הראני נא את אמונתך מתוך מעשיך ואני אראך מתוך מעשי את אמוני:

19

אתה מאמין כי האלהים אחד הוא הטיבות גם השדים מאמינים בו ורעדים:

20

ואתה איש בער התחפץ לדעת כי האמונה בבלי מעשים מתה היא:

21

אברהם אבינו הלא במעשיו נצדק בהעלתו את יצחק בנו על המזבח:

22

הנך ראה כי היתה האמונה עזרת למעשיו ומתוך המעשים השלמה האמונה:

23

וימלא הכתוב האמר והאמן אברהם ביהוה ותחשב לו לצדקה ויקרא אהב יהוה:

24

הנכם ראים כי במעשים יצדק האיש ולא באמונה לבדה:

25

וכן גם רחב הזונה הלא נצדקה במעשים באספה את המלאכים אל ביתה ותשלחם בדרך אחר:

26

כי כאשר הגוף בלי נשמה מת הוא כן גם האמונה בלי מעשים מתה היא: