בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

יעקב 1

1

יעקב עבד אלהים ואדנינו ישוע המשיח שאל לשלום שנים עשר השבטים הנפוצים:

2

אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים:

3

בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות:

4

והסבלנות שלמה תהיה בפעלה להיותכם שלמים ותמימים ולא תחסרו כל דבר:

5

ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו:

6

רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש:

7

והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה:

8

איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו:

9

אבל האח השפל יתהלל ברוממתו:

10

והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר:

11

כי זרח השמש בחמתו וייבש את החציר ויבל ציצו וחסד מראהו אבד כן יבול העשיר בהליכותיו:

12

אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו:

13

אל יאמר המנסה האלהים נסני כי האלהים איננו מנסה ברע והוא לא ינסה איש:

14

כי אם ינסה כל איש בתאות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו:

15

ואחרי כן הרתה התאות ותלד חטא והחטא כי נשלם יוליד את המות:

16

אל תתעו אחי אהובי:

17

כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו:

18

הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיותנו כמו ראשית בכורי יצוריו:

19

על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס:

20

כי כעס אדם לא יפעל צדקת אלהים:

21

לכן הסירו מעליכם כל טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את נפשתיכם:

22

והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם:

23

כי האיש אשר רק שמע את הדבר ולא עשהו נמשל לאיש מביט את תאר הויתו במראה:

24

כי הביט אל מראהו וילך לו וברגע שכח מה תארו:

25

אבל המשקיף בתורה השלמה תורת החרות ומחזיק בה אשר איננו שמע ושכח כי אם עשה בפעל אשרי האיש ההוא במעשהו:

26

איש מכם אם ידמה להיות עבד אלהים ואיננו שם רסן ללשנו כי אם מתעה הוא את לבבו עבדתו אך לריק תהיה:

27

זאת העבודה הטהורה והברה לפני האלהים אבינו לבקר את היתומים והאלמנות בלחצם ולשמר את עצמו נקי מחלאת העולם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977