טיטוס 3

1

הזכר אתם להכנע ולשמע לשרים ולשלטונים ולהיות נכונים לכל מעשה טוב:

2

ולבלתי גדף אדם ולחדל מריב ולהכריע לכף זכות ולהתנהג בכל ענוה לפני כל אדם:

3

כי גם אנחנו היינו מלפנים חסרי דעת וסוררים ותועים ועבדים לתאות ולתשוקות שנות ומתהלכים ברשעה וקנאה ושנואים ושנאים איש את אחיו:

4

אמנם כאשר נגלה נעם אלהים מושיענו ורחמנותו אל האדם:

5

אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אתנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחדוש רוח הקדש:

6

אשר שפך עלינו למכביר על ידי ישוע המשיח מושיענו:

7

למען נצדק בחסדו ונירש לפי התקוה את חיי העולמים:

8

נאמן הוא הדבר ורצה אני כי תקים את אלה למען אשר ישתדלו המאמינים לאלהים לעשק במעשים טובים עשות כאלה טוב הוא ומועיל לאדם:

9

אבל תרחק מן השאלות התפלות ומלמודי תולדות ומן הקטטות ומחלקות בעניני החקים כי אין בהן מועיל והבל הנה:

10

ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתים שטה מעליו:

11

ודע כי איש כזה איש תהפכות הוא וחוטא בהרשיע את נפשו:

12

כאשר אשלח אליך את ארטמס או את טוכיקוס תמהר לבוא אלי לניקפליס כי גמרתי בלבי לשבת שם בימי הסתיו:

13

השתדל ללות על דרכם את זינס המלמד בתורה ואת אפולוס למען לא יחסרו דבר:

14

וילמדו גם אנשי עדתנו לעשק במעשים טובים לעזר בכל מחסור פן יהיו בלי פרי:

15

כל אשר עמדי שאלים לשלומך שאל לשלום האהבים אתנו באמונה החסד עם כלכם אמן: