טיטוס 2

1

ואתה דבר את הנאה ללקח הבריא:

2

שיהיו הזקנים משלים ברוחם ומכבדים וצנועים ובריאים באמונה ובאהבה ובסבלנות:

3

וכן הזקנות תהי הנהגתן כאשר נאוה לקדש לא תהיינה מלשינות ולא נכבשות לסבוא יין כי אם מלמדות טוב:

4

ומישרות את הצעירות לאהב את בעליהן ולאהב את בניהן:

5

ולהיות צנועות וטהרות צופיות הליכות ביתן וטבות ונכנעות לבעליהן למען לא יחלל דבר האלהים:

6

ככה תזהיר גם את הבחורים שיהיו צנועים:

7

ובכל דבר היה אתה למופת במעשים טובים בהוראה צרופה ונהדרה:

8

ובדבר בריא ומום אין בו למען יבוש המתקומם ולא ימצא לדבר עליכם רע:

9

העבדים יכנעו לאדניהם ויתרצו להם בכל דבר ולא ימרו את דבריהם:

10

ולא ימעלו מעל כי אם יראו כל אמונה טובה למען יפארו בכל את לקח אלהינו מושיענו:

11

כי הופיע חסד אלהים להושיע את כל בני האדם:

12

וליסר אתנו אשר נתעב הרשע ותאות העולם ונחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות:

13

ונחכה לתקוה המאשרת ולהופעת כבוד אלהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח:

14

אשר נתן את נפשו בעדנו לגאלנו מכל עול ולטהר לו עם סגלה הזריז במעשים טובים:

15

את אלה תדבר ותזהיר ותוכיח בכל חזקה ואיש אל יבוז לך: