ב' תסלוניקים 3

1

ועוד אחי התפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהוה ויכבד כמו גם בקרבכם:

2

ואשר ננצל מן האנשים התעים והרעים כי לא לכל אדם האמונה:

3

אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע:

4

ואנחנו בטוחים עליכם באדנינו כי תעשו וגם תוסיפו לעשות את אשר נצוה:

5

והאדון הוא יישר את לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח:

6

והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על פי הקבלה אשר קבל מאתנו:

7

הלא ידעתם אף אתם איך עליכם להתהלך כמנו כי לא נהגנו דרך מעות בתוככם:

8

גם לא אכלנו לחם איש חנם כי ביגיעה ותלאה לילה ויומם היינו עמלים לבלתי היות לאיש מכם למשא:

9

לא בעבור שאין לנו הרשות לזאת כי אם לתת אתנו לכם למופת ללכת בעקבותינו:

10

כי גם בהיותנו אצלכם צוינו אתכם לאמר מי שלא ירצה לעבד גם אכול לא יאכל:

11

כי שמענו שיש בכם אנשים המעקשים את דרכיהם ואינם עבדים מאומה ומבלים ימיהם בהבלים:

12

ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם:

13

ואתם אחי אל תלאו בעשות הטוב:

14

ואם לא ישמע איש אל דברנו באגרת הזאת אתו תרשמו לכם ואל תתערבו עמו למען יבוש:

15

אך לא כאיב תחשבהו כי אם תוכיחהו כאח:

16

והוא אדון השלום הוא יתן לכם את השלום תמיד ובכל פנים:

17

יהי האדון עם כלכם:

18

שאלת השלום מידי אני פולוס והיא האות בכל האגרות כן אנכי כתב: [ (II Thessalonians 3:19) חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן: ]