א' תסלוניקים 3

1

ועל כן לא יכלנו עוד להתאפק ונועץ להותר לבדנו באתינס:

2

ונשלח את טימותיוס אחינו ומשרת האלהים ועזרנו בבשורת המשיח לחזק ולהזהיר אתכם על דבר אמונתכם:

3

שלא ימוט איש במצוקות האלה כי ידעתם אף אתם כי לזאת יעדנו:

4

הלא כבד אמרנו אליכם בהיותנו אצלכם כי עתידים אנחנו להלחץ כאשר גם היה ואתם ידעתם:

5

ובעבור כן לא יכלתי עוד להתאפק ואשלח לדעת אמונתכם כי אמרתי פן נסה אתכם המנסה והיתה לריק יגיעתנו:

6

ועתה כשוב אלינו טימותיוס מאתכם ויבשר אתנו את בשורת אמונתכם ואהבתכם ואת אשר אתם זכרים אתנו לטובה בכל עת ונכספים לראות אתנו כאשר גם אנחנו נכספים לכם:

7

אז נחמנו עליכם אחי בכל צרתנו ולחצנו על ידי אמונתכם:

8

כי עתה נחיה אם תעמדו אתם באדנינו:

9

כי מה נשיב לאלהים להודות לו בעבורכם על כל השמחה אשר שמחנו עליכם לפני אלהינו:

10

לילה ויומם מפילים אנחנו תחנתנו לראות את פניכם ולהשלים את מחסרי אמונתכם:

11

והוא האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח יישר את דרכנו אליכם:

12

ואתכם ירבה ויותיר האדון לאהבה איש את רעהו ולאהבה כל אדם כאשר גם אנחנו אהבים אתכם:

13

ויכונן את לבבכם להיות תמים בקדשה לפני אלהינו אבינו בבוא ישוע המשיח אדנינו עם כל קדשיו: