דברים 25

1

כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע:

2

והיה אם בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר:

3

ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך:

4

לא תחסם שור בדישו:

5

כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה:

6

והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל:

7

ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי:

8

וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה:

9

ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו:

10

ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל:

11

כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו:

12

וקצתה את כפה לא תחוס עינך:

13

לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה:

14

לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה:

15

אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך:

16

כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול:

17

זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים:

18

אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים:

19

והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח: