הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

אפסים 2

1

גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם:

2

אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי:

3

וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם:

4

אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו:

5

אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם:

6

ויעירנו אתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע:

7

להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע:

8

כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא:

9

לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש:

10

כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם:

11

על כן זכרו כי אתם הגוים בבשר הנקראים ערלים בפי הנקראים בני המילה שהיא מעשה ידים בבשר:

12

כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח מוזרים לעדת ישראל ונכרים לבריתות ההבטחה באין תקוה ובאין לכם אלהים בעולם:

13

ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח:

14

כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר:

15

בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום:

16

וירצה את שניהם בגוף אחד לאלהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה:

17

ויבא ויבשר שלום לכם הרחוקים והקרובים:

18

כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו:

19

לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים:

20

בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה:

21

אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה:

22

ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977