הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

אפסים 1

1

פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע:

2

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח:

3

ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח:

4

כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה:

5

יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו:

6

לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו:

7

אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו:

8

אשר השפיעו עלינו בכל חכמה והשכל:

9

והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו:

10

על דבר הנהגתו במלאת העתים לקבץ את הכל תחת המשיח הן מה שבשמים הן מה שבארץ:

11

אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו:

12

להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז:

13

ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש:

14

כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו:

15

בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים:

16

לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי:

17

כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו:

18

ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים:

19

ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו:

20

אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים:

21

ממעל לכל שררה ושלטן וגבורה וממשלה וכל הנקרא בשם לא לבד בעולם הזה כי אם גם בעולם הבא:

22

וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה:

23

אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977