א' קורינתים 3

1

ואני לא יכלתי לדבר עמכם אחי כעם רוחניים כי עודכם של הבשר וכמו עוללים במשיח:

2

חלב השקיתי אתכם ולא מאכל כי אז לא יכלתם וגם עתה לא תוכלו יען היתכם עוד של הבשר:

3

כי באשר קנאה ומריבה ומחלקים ביניכם הלא של הבשר אתם ומתהלכים לפי דרך בני אדם:

4

הן באמר האחד אני לפולוס והשני אני לאפולוס הלא של הבשר אתם:

5

מי אפוא פולוס ומי הוא אפולוס אך משרתים הם אשר על ידם באתם להאמין איש איש כמתנת האדון אשר נתן לו:

6

אני נטעתי ואפולוס השקה אבל האלהים הוא הצמיח:

7

על כן הנטע איננו מאומה והמשקה איננו מאומה כי אם האלהים המצמיח:

8

והנטע והמשקה כאחד המה ואיש איש יקבל את שכרו כפי עמלו:

9

כי עזרי אל אנחנו ואתם שדה אלהים ובנין אלהים אתם:

10

]11-01[ ואני כפי חסד אלהים הנתן לי כבני חכם שתי יסוד ואחר בונה עליו אך ירא כל איש לשית יסוד אחר חוץ מן המוסד שהוא ישוע המשיח:

11

]11-01[:

12

ואם יבנה הבונה על היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות או עץ או חציר או קש:

13

מעשה כל איש יגלה כי היום הוא יבררהו כי באש יראה ואת מה מעשה כל איש ואיש האש תבחננו:

14

אם יעמד מעשה איש אשר בנה עליו יקבל שכרו:

15

ואם ישרף מעשהו יפסידנו והוא יושע אך כמו מצל מאש:

16

הלא ידעתם כי היכל אלהים אתם ורוח אלהים שכן בקרבכם:

17

ואיש אשר ישחית את היכל אלהים האלהים ישחית אתו כי היכל אלהים קדוש ואתם הנכם קדושים:

18

אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם:

19

כי חכמת העולם הזה סכלות היא לפני האלהים ככתוב לכד חכמים בערמם:

20

ועוד כתוב יהוה ידע מחשבות חכמים כי המה הבל:

21

על כן אל יתהלל איש באדם כי הכל הוא שלכם:

22

אם פולוס אם אפולוס ואם כיפא אם העולם אם החיים ואם המות אם ההוה ואם העתיד הכל הוא שלכם:

23

ואתם הנכם של המשיח והמשיח הוא של אלהים: