א' קורינתים 1

1

פולוס המקרא להיות שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וסוסתניס אחינו:

2

אל קהלת אלהים אשר בקורנתוס אל המקדשים במשיח ישוע הקרואים להיות קדשים עם כל הקראים בשם אדנינו ישוע המשיח בכל מקום שלהם ושלנו:

3

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח:

4

אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע:

5

אשר עשרתם בו בכל בכל דבור ובכל דעת:

6

באשר עדות המשיח התקימה בכם:

7

עד כי לא חסרתם כל מתן החסד והנכם מחכים להתגלות אדנינו ישוע המשיח:

8

אשר גם יקים אתכם ער עת קץ להיות נקיים ביום אדנינו ישוע המשיח:

9

נאמן הוא האלהים אשר על פיו נקראתם לחברת בנו ישוע המשיח אדנינו:

10

והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת:

11

כי הגד לי עליכם ביד בני בית כלואה כי יש מריבות ביניכם:

12

וזאת אני אמר כי איש איש מכם זה אמר לפולוס וזה לאפולוס וזה לכיפא וזה למשיח הנני:

13

הכי חלק המשיח הכי פולוס נצלב בעדכם או לשם פולוס נטבלתם:

14

אודה לאלהים שלא טבלתי איש מכם כי אם את קרספוס ואת גיוס:

15

פן יאמרו כי לשמי טבלתי:

16

אך טבלתי גם את בני בית אסטפנוס ומלבד אלה אינני ידע אם טבלתי עוד איש אחר:

17

כי לא שלחני המשיח לטבול כי אם לבשר לא בחכמת דברים למען אשר לא יהיה לריק צלב המשיח:

18

כי דבר הצלב סכלות הוא לאבדים אבל לנו הנושעים גבורת אלהים הוא:

19

כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר:

20

איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה:

21

כי אחרי אשר בחכמת האלהים לא ידע העולם את האלהים בחכמה היה רצון לפניו להושיע בסכלות הקריאה את המאמינים:

22

כי היהודים שאלים להם אות והיונים מבקשים חכמה:

23

ואנחנו משמיעים את המשיח הצלוב מכשול ליהודים וסכלות ליונים:

24

אבל למקראים הן מיהודים הן מיונים את המשיח אשר הוא גבורת אלהים וחכמת אלהים:

25

יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחלשת האל חזקה היא מאדם:

26

כי ראו נא אחי את קריאתכם שלא רבים המה החכמים לפי הבשר לא רבים השליטים ולא רבים החרים:

27

כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק:

28

ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו:

29

כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר:

30

וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדוש ולפדיון:

31

ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה: