בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

רומים 5

1

לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלהים באדנינו ישוע המשיח:

2

אשר בידו מצאנו באמונה מבוא אל החסד הזה אשר אנחנו עמדים בו ונתהלל בתקות כבוד האלהים:

3

ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות:

4

והסבלנות לידי עמידה בנסיון והעמידה בנסיון לידי תקוה:

5

והתקוה היא לא תביש כי הוצק בלבבנו אהבת אל על ידי רוח הקדש הנתן לנו:

6

כי המשיח בעודנו חלשים מת בעתו בעד הרעשים:

7

הן בעד הצדיק יקשה לאיש למות אכן למות בעד הטוב אולי ישאהו לבו:

8

אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים:

9

ועתה אשר נצדקנו בדמו מה מאד נושע בו מן הקצף:

10

כי אם נרצינו לאלהים במות בנו בהיותנו איבים אף כי נושע עתה בחייו אחרי אשר נרצינו:

11

ולא זאת בלבד כי גם מתהללים אנחנו באלהים על יד אדנינו ישוע המשיח אשר בו עתה קבלנו את הרצוי:

12

לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמות בעקב החטא וכן עבר המות על כל בני אדם מפני אשר כלם חטאו:

13

כי עד זמן התורה היה החטא בעולם אך לא יחשב חטא באין תורה:

14

אולם המות מלך מאדם עד משה גם על אלה אשר לא חטאו בדמיון עברת אדם הראשון אשר הוא דמות העתיד לבוא:

15

אך לא כדבר הפשע דבר המתנה כי אם בפשע האחד מתו הרבים אף כי חסד אלהים ומתנתו עדפו ערוף לרבים בחסד האדם האחד ישוע המשיח:

16

ולא כמו על ידי חטא אחד כן המתנה כי המשפט יצא מאחד לחיב אבל מתנת החסד היא לזכות מפשעים רבים:

17

כי אם בפשע האחד מלך המות על ידי האחד אף כי מקבלי עדף החסד ומתנת הצדקה ימלכו בחיים על ידי האחד ישוע המשיח:

18

לכן כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני אדם ככה גם על ידי זכות אחת יזכו כל בני אדם לחיים:

19

כי כאשר במרי האדם האחד היו הרבים לחטאים ככה גם על ידי משמעת האחד יהיו הרבים לצדיקים:

20

אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא עדף ממנו החסד:

21

למען כאשר מלך החטא במות ככה ימלך גם החסד על ידי הצדקה לחיי עולם בישוע המשיח אדנינו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977