בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

רומים 3

1

ועתה מה הוא יתרון היהודי ומה היא תועלת המילה:

2

הרבה מכל פנים בראשון כי הפקדו בידם דברי אלהים:

3

כי מה הוא אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלהים:

4

חלילה אבל יהי האל הוא הנאמן וכל האדם כזב ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך:

5

ואם עולתנו תרומם את צדקת האלהים מה נאמר הכי יש עול באלהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר:

6

חלילה שאם כן איך ישפט האלהים את העולם:

7

כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרץ אמת אלהים לתהלתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא:

8

ולא נעשה כדבר מחרפינו ומקצת מוציאי דבה עלינו לאמר הנה אמרים נעשה הרע למען יצא הטוב אשר דינם יבא עליהם בצדק:

9

ועתה מה הוא היש לנו מעלה יתרה לא במאומה כבר הוכחנו כי גם היהודים גם היונים כלם הם תחת החטא:

10

ככתוב אין צדיק אין גם אחד:

11

אין משכיל אין דרש את אלהים:

12

הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד:

13

קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון חמת עכשוב תחת שפתימו:

14

אשר אלה פיהם מלא ומררות:

15

רגליהם ימהרו לשפך דם:

16

שד ושבר במסלותם:

17

ודרך שלום לא ידעו:

18

אין פחד אלהים לנגד עיניהם:

19

ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים:

20

יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא:

21

ועתה בבלי תורה צדקת אלהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים:

22

והיא צדקת אלהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל:

23

כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה:

24

ונצדקו חנם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע:

25

אשר שמו האלהים לפנינו לכפרת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלהים:

26

להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע:

27

ועתה איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה:

28

לכן נחשב כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה:

29

או האלהים רק אלהי היהודים הלא גם אלהי הגוים אכן גם אלהי הגוים הוא:

30

כי אחד האלהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה:

31

ועתה המבטלים אנחנו את התורה על ידי האמונה חלילה אך מקימים אנחנו את התורה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977