בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

רומים 2

1

לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו:

2

וידענו כי משפט אלהים כפי האמת על עשי אלה:

3

ואתה בן אדם הדן את אשר פעלו כאלה ועשית כמעשיהם התחשב להמלט ממשפט האלהים:

4

או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולארך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלהים תדריך אתך לתשובה:

5

ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו:

6

אשר ישלם לאיש כמעשהו:

7

למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עבד יתן את חיי העולמים:

8

ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעולה שמעו חרון אף וחמה:

9

צרה ומצוקה על כל נפש אדם עשה הרע על היהודי בראשונה וכן גם על היוני:

10

וכבוד והדר ושלום לכל עשה הטוב ליהודי בראשונה וכן גם ליוני:

11

כי אין משא פנים עם האלהים:

12

כי כל אלה אשר חטאו בלי תורה גם בבלי תורה יאבדו ואשר חטאו בתורה גם על פי התורה ישפטו:

13

כי לא שמעי התורה צדיקים לפני האלהים כי אם עשי התורה הם יצדקו:

14

כי הגוים אשר אין להם תורה בעשותם כדברי התורה מאליהם גם באין תורה הם תורה לנפשם:

15

בהראותם מעשה התורה כתוב על לבם ודעתם מעידה בהם ומחשבותם בקרבם מחיבות זאת את זאת או גם מזכות:

16

ביום אשר ישפט האלהים את כל תעלמות בני האדם ביד ישוע המשיח כפי בשורתי:

17

הן אתה נקרא בשם יהודי ונשענת על התורה והתהללת באלהים:

18

וידעת הראוי ובהיותך מלמד בתורה תבין בין טוב לרע:

19

ובטחת בנפשך להיות מוליך העורים ואור להלכים בחשך:

20

מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה:

21

ואתה אשר תורה אחרים את נפשך לא תורה אמרת לא תגנב והנך גנב:

22

אמרת לא תנאף ואתה נאף תשקץ את האלילים ואתה גזל את הקדש:

23

תתהלל בתורה ותנבל את האלהים בעברך את התורה:

24

כי שם האלהים בגללכם מחלל בגוים כאשר כתוב:

25

הן המילה מועילה אם תשמר את התורה אבל אם עבר אתה את התורה אז מילתך היתה לך לערלה:

26

לכן אם ישמר הערל את משפטי התורה הלא תחשב לו ערלתו למילה:

27

והערל מלדה המקים את התורה הלא הוא ידין אתך אשר יש לך הכתב והמילה ועברת את התורה:

28

כי לא הנראה מחוץ הוא היהודי ולא הנראה מחוץ בבשר היא המילה:

29

כי אם אשר בפנים הוא יהודי ומילה היא אשר בלב כפי הרוח ולא כפי הכתב אשר לא מבני אדם תהלתו כי אם מאת האלהים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977