בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

מע''ש 1

1

הן המאמר הראשון תאופילוס עשיתיהו על כל אשר החל ישוע לעשות וללמד:

2

עד היום אשר לקח למרום אחרי צותו ברוח הקדש את השליחים אשר בחר בהם:

3

ואשר גם התיצב להם חי אחרי ענותו באתות רבות בהראותו אליהם ארבעים יום וידבר על מלכות האלהים:

4

ובאכלו לחם עמהם צוה אתם לבלתי סור מירושלים כי אם להוחיל להבטחת האב אשר שמעתם ממני:

5

כי יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש בקרוב אחרי הימים האלה:

6

ויהי כאשר נאספו יחדו וישאלהו לאמר אדנינו המשיב אתה בעת הזאת את המלוכה לישראל:

7

ויאמר אליהם לא לכם לדעת העתים והזמנים אשר יעד האב בשלטנו:

8

אבל תקבלו גבורה בבוא עליכם רוח הקדש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשמרון ועד קצה הארץ:

9

ויהי כדברו זאת העלה והם ראים וישאהו ענן מנגד עיניהם:

10

ויביטו אחריו השמימה בעברו והנה שני אנשים לבושי בדים נצבים עליהם:

11

ויאמרו אתם אנשי הגליל מה תעמדו פה ועיניכם השמימה ישוע זה אשר לקח מאתכם השמימה כן בוא יבוא כאשר ראיתם אתו עלה השמימה:

12

ויפנו וילכו ירושלימה מן ההר הנקרא הר הזיתים והוא קרוב לירושלים דרך תחום שבת:

13

ויבאו העירה ויעלו אל העליה אשר היו ישבים בה פטרוס ויעקב ויוחנן ואנדרי פילפוס ותומא בר תלמי ומתי יעקב בן חלפי ושמעון הקנא ויהודה בן יעקב:

14

כל אלה היו שקדים יחדו בלב אחד להתפלל ולהתחנן ועמהם הנשים ומרים אם ישוע וגם אחיו:

15

ובימים האלה קם פטרוס בתוך התלמידים ומספר שמות הנקהלים יחד כמאה ועשרים ויאמר:

16

אנשים אחים מן הצרך היה כי ימלא הכתוב ההוא אשר דבר מקדם רוח הקדש בפי דוד על יהודה אשר היה מוליך את תפשי ישוע:

17

כי היה נמנה אתנו וזכה בגורל השרות הזה:

18

והנה הוא קנה לו שדה במחיר הרשעה ויפל על פניו ארצה ויבקע בתוך וישפכו כל מעיו:

19

וגם נודעה זאת לכל ישבי ירושלים ויקרא בשפתם לשדה ההוא חקל דמא הוא שדה הדם:

20

כי כתוב בספר תהלים תהי טירתו נשמה ואל יהי בה ישב ופקדתו יקח אחר:

21

ועל כן מן הצרך כי מן האנשים האלה אשר התהלכו אתנו כל ימי היות אדנינו ישוע יוצא ובא לפנינו:

22

החל מטבילת יוחנן עד יום הלקחו מאתנו כי אחד מהם יהיה לעד עמנו על קומו מן המתים:

23

ויעמידו שנים את יוסף הנקרא בר שבא והוא מכנה יוסטוס ואת מתיה:

24

ויתפללו ויאמרו אתה אדני היודע כל הלבבות הראה נא מן השנים האלה את האחד אשר בחרת בו:

25

לקחת את גורל השרות הזה והשליחות אשר סר ממנה יהודה להלך אל מקומו:

26

ויפילו גורלות ויפל הגורל על מתיה ויספח אל עשתי עשר השליחים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977