מתי 3

1

בימים ההם בא יוחנן המטביל ויהי קרא במדבר יהודה לאמר:

2

שובו כי מלכות השמים הגיעה:

3

הלא זה הוא אשר נבא עליו ישעיהו הנביא לאמר קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו:

4

והוא יוחנן לבושו שער גמלים ואזור עור במתניו ומאכלו חגבים ודבש היער:

5

ויצאו אליו ישבי ירושלים וכל יהודה וכל ככר הירדן:

6

ויטבלו על ידו בירדן מתודים את חטאתם:

7

ויהי כראותו רבים מן הפרושים והצדוקים נגשים לטבילתו ויאמר להם ילדי הצפעונים מי השכיל אתכם להמלט מן הקצף הבא:

8

לכן עשו פרי הראוי לתשובה:

9

ואל תחשבו בלבבכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכול האלהים להקים בנים לאברהם:

10

וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע וישלך באש:

11

הן אנכי טובל אתכם במים לתשובה והבא אחרי חזק הוא ממני אשר אינני כדי לשאת נעליו והוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש:

12

אשר בידו המזרה וזרה את גרנו ואסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה:

13

ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להטבל על ידו:

14

ויוחנן חשך אותו לאמר אני צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי:

15

ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה וינח לו:

16

ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה נפתחו לו השמים וירא את רוח אלהים יורדת כיונה ונחה עליו:

17

והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו: