בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

מתי 28

1

ואחרי מוצאי השבת כשהאיר לאחד בשבת באה מרים המגדלית ומרים האחרת לראות את הקבר:

2

והנה רעש גדול היה כי מלאך יהוה ירד מן השמים ויגש ויגל את האבן מן הפתח וישב עליה:

3

ויהי מראהו כברק ולבושו לבן כשלג:

4

ומפחדו נבהלו השמרים ויהיו כמתים:

5

ויען המלאך ויאמר אל הנשים אתן אל תיראן הן ידעתי כי את ישוע הנצלב אתן מבקשות:

6

איננו פה כי קם כאשר אמר באנה ראינה את המקום אשר שכב שם האדון:

7

ומהרתן ללכת ואמרתן אל תלמידיו כי קם מן המתים והנה הוא הולך לפניכם הגלילה ושם תראהו הנה אמרתי לכן:

8

ותמהרנה לצאת מן הקבר ביראה ובשמחה גדולה ותרצנה להגיד לתלמידיו:

9

הנה הלכות להגיד לתלמידיו והנה ישוע נקרה אליהן ויאמר שלום לכן ותגשנה ותאחזנה ברגליו ותשתחוין לו:

10

ויאמר אליהן ישוע אל תיראן לכנה והגדן לאחי וילכו הגלילה ושם יראוני:

11

ויהי בלכתן והנה אנשים מן המשמר באו העירה ויגידו לראשי הכהנים את כל הנעשה:

12

ויקהלו עם הזקנים ויתיעצו ויתנו כסף לרב אל אנשי הצבא לאמר:

13

אמרו כי באו תלמידיו לילה ויגנבו אותו בהיותנו ישנים:

14

ואם ישמע הדבר לפני ההגמון אנחנו נפיסהו והייתם בלי פחד:

15

ויקחו את הכסף ויעשו כאשר למדו ותצא השמועה הזאת בין היהודים עד היום הזה:

16

ועשתי עשר התלמידים הלכו הגלילה אל ההר אשר צום ישוע:

17

ויהי כראותם אתו וישתחוו לו ומקצתם נחלקו בלבם:

18

ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ:

19

לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש:

20

ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977